Mee bouwen aan een duurzame en zorgzame samenleving, voor nu en voor later

Zorg

Het is belangrijk dat de provincie een oogje in het zeil houdt bij het opnieuw regelen van de zorgtaken. De provincie bewaakt de kwaliteit van de gemeenten en is een steuntje in de rug voor de gemeenten die dat wensen.

Onderwijs

Het onderwijs in onze provincie moet van goede kwaliteit zijn. Het VMBO - en MBO-onderwijs moet gelijkwaardig worden aan de landen om ons heen. Als we onze eigen leerlingen beter opleiden hebben ze meer kansen op de (euregionale) arbeidsmarkt.

Banen

Bedrijven moeten versterkt worden met regionaal economisch beleid. Met het verder uitbouwen van de driehoek tussen ondernemers, onderzoekers en overheden zorgen we voor de beste garantie op het aantrekken & behouden van (nieuwe) bedrijvigheid & banen.